Sökmotormarknadsföring gör att prospekts och kunder leds till din webbplats och väl där sedan ledsagas till ett av Er uppsatt mål med besöket. Ett mål som uppfyller besökarens behov av relevant information.

Under rubriken ”sökmotormarknadsföring” samlas de metoder som använder sökmotorer i sin marknadsföring. Vill man på ett effektivt sätt marknadsföra sin hemsida (webbplats) är sökmotormarknadsföring ett mycket starkt alternativ till t.ex. traditionell annonsering.Möjligheten att ha två sätt att nå ut med sin webbplats till tilltänkta kunder genom nyckelord och sökfraser gör att företag på ett snabbt och effektivt sätt kan börja räkna in nya prospekts och även kunder.
Målinriktad sökmotoroptimering och sponsrade länkar.

Skillnaden mellan målinriktad sökmotoroptimering och sponsrade länkar är att sökmotoroptimeringen är organisk (naturliga träffar i sökresultaten) och sponsrade länkar är köpta annonser.

Båda har sina fördelar och lämpar sig bättre för olika behov. Läs mer om ”målinriktad sökmotoroptimering” och sponsrade länkar.

Organiska sökåtgärder kan ta tid innan de märks i sökresultaten. Genom attanvända sig av betald annonsering, Pay-Per-Click, så kommer din hemsida attsynas för din målgrupp på en gång.
Steg vid marknadsföring på sökmotorer

Oavsett metod så är det några grundsteg man som företag ska ta i beaktande innan man påbörjar arbetet med sin marknadsföring på sökmotorer. Lite kortfattat är deolika stegen följande:
Bestäm målet! Utan ett mål med arbetet går det inte att mäta förbättringar och utfall. Vad vill ni att besökarna ska göra på Er webbplats? Vilka är Era tänkta målgrupper? Kunder, prospekts, studenter, journalister, konkurrenter eller beslutsfattare?Bestäm en budget! Arbetet med målinriktad sökmotoroptimering tar längre tid och kräver att man arbetar med detta under en längre tidsperiod initialt. Arbetet är att anse som en process och avslutas aldrig förrän företaget anser att man inte längre ska använda sökmotorerna som marknadskanal. Sponsrade länkar ger ett direkt genomslag i synlighet och besökare. Annonsering på sökmotorer kan vara verksam under en längre tid men kan även pågå under korta tidsperioder.

Nyckelordsanalys!

För vilka nyckelord ska företagets olika webbsidor återges i sökmotorernas resultatlistor? För vilka nyckelord ska företagets annonser visas på sökmotorerna? Det senare kallas även för att ”köpa sökord”.Organisk sökmotoroptimering och utformande av annonser! I detta steg skiljer sig de båda metoderna åt. Målinriktad sökmotoroptimering påbörjar en process som innebär att vi anpassar företagets webbplats till uppsatta mål utifrån nyckelord. Sponsrade länkar kräver att vi skapar annonser och ser till att rätt annons visas vid rätt typ av sökning.Uppföljning och mätning! Båda metoderna kräver att vi följer upp och justerar de åtgärder vi implementerat för att företaget ska nå sina uppsatta mål med marknadsföringen på sökmotorer.